דלתות כניסה בעבר

דלתות כניסה בעבר שימשו בעיקר חציצה בין הפנים לחוץ. דלת הכניסה היותה מחסום מפני נזקי מזג האויר בחוץ לבין הפנים החמים והנעים. כמו כן דלתות כניסה נועדו למנוע חדירה של בעלי חיים ומזיקים למרחב המחייה של בני האדם. לכן, דלתות כניסה יוצרו בהתאם לדרישות הפונקציונאליות להן הן נועדו.
דלת כניסה בעבר, לרוב יוצרה מעץ גושני שאינו מעביר חום או קור והוא מונע חדירת של בעלי חיים ומזיקים והוא גם החומר הכי נפוץ וקל לעיבוד.
בהמשך התפתח נושא החצר בקדמת הבית אשר לעיתים היו פתוחים לה מספר בתים. גם לחצר זו בנו דלת כניסה. דלתות כניסה לחצרות היו מעין כניסה ראשית לבית אך נועדו לשמירת פרטיות בחצר הפתוחה ומניעת חדירת מזיקים גדולים. לכן דלתות אלו היו גדולות יותר בשל העובדה שדרכם גם נכנסו בעלי חיים של דיירי הבית והם יוצרו מחומרים ג סים יותר ולעיתים אף בנו לכניסה לחצר דלת ברזל.